Hình ảnh di quan và thánh lễ cầu nguyện cho đức cha Giuse

Hình ảnh tang lễ đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm
Nghi thức di quan và Thánh lễ đồng tế do đức cha phó Toma chủ sự

Ban Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu
sẽ tiếp tục cập nhật thêm hình ảnh tang lễ của Đức Cha Giuse
Xin Chúa đón nhận linh hồn Đức Cha Giuse vào hưởng ánh sáng tôn nhan Thiên Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *