108 lượt xem

Video Thánh lễ An Táng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu 21-08-2013


Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu 21-08-2013 phần 1

Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu 21-08-2013 phần 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *