[Thánh Lễ Chính Tiệc]LTT SVCG Bùi Chu lần thứ XII – Năm 2018

[Thánh Lễ Chính Tiệc]LTT SVCG Bùi Chu lần thứ XII – Năm 2018

Posted by Sinh Viên Bùi Chu on 2018 m. Liepa 28 d., Šeštadienis