Hình ảnh đại lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội 8/12/2014

 

 

 
ĐÊM DIỄN NGUYỆNTHÁNH LỄ CHÍNH TIỆC 8/12/2014


<iframe width=”960″ height=”720″ src=”//www.youtube.com/embed/M43rA94_T1Q?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

<iframe width=”960″ height=”720″ src=”//www.youtube.com/embed/cq4poCD3b_A?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Bài Giảng của Đức Cha Tôma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *