Nhóm SVCG Làng Tám – Bùi Chu Hân Hoan Mừng Lễ Quan Thầy Thánh Vinhsơn

Được sự đồng ý của cha xứ Gioan Lưu Trọng Cung, sự ủng hộ, giúp đỡ của các sơ dòng Đa Minh và cộng đoàn xa quê, ngày 27 tháng 03 năm 2014 chúng con - Nhóm SVCG Làng tám-Bùi Chu đã long trọng tổ chức thánh lễ nhận Thánh VinhSơn làm quan thầy bổn mạng của nhóm tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Sét. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của cha Chủ tế Gioan Lưu Trọng...