Ngày Hội Ngộ HS – SVCG Hạt Lạc Đạo – Liễu Đề – Quỹ Nhất

THÁNH LỄ - ĐỈNH CAO NGÀY HỘI NGỘ Sau bài chia sẻ của quý Cha, tất cả các bạn học sinh sinh viên (HSSV) cùng bước vào Thánh Lễ - Là cao điểm trong ngày hội ngộ Truyền thống lần thứ VI của HS-SVCG Lạc Đạo – Liễu Đề - Quỹ Nhất. Thánh lễ hôm nay do cha Giu-se Phạm Quang Vinh – quản hạt Quỹ Nhất – Chủ Tế. Cùng đồng Tế còn có Cha Giu-se Vũ Ngọc Tứ...