Ký Sự: Lễ Truyền Thống HSSV Lạc Đạo – Liễu Đề -Quỹ Nhất lần thứ VI

KÝ SỰ  LỄ TRUYỀN THỐNG HỌC SINH SINH VIÊN CÔNG GIÁO HẠT LẠC ĐẠO – LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT LẦN THỨ VI - NĂM 2017 Ngày 14 tháng 7 vừa qua hội HS- SVCG Lạc Đạo – Liễu Đề - Quỹ Nhất đã tổ chức thành công chương trình Lễ Truyền Thống lần thứ VI của hội. Lễ Truyền Thống được tổ chức theo kì 2 năm một lần nên bao nhiêu sự trông ngóng, mong đợi đều tập trung vào Lễ Truyền Thống lần...