Bài Chia Sẻ – Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng

Bài Chia Sẻ ----***---- Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng BÀI CHIA SẺ CỦA QUÝ CHA GIÁO Thánh Gia-cô-bê đã nói: "Đức tin không có việc làm là Đức Tin chết ". Quả đúng như vậy, giống như một thân thể nếu không còn hơi thở sẽ chỉ là xác chết, đức tin nếu không có hành động cũng trở thành vô ích và là đức tin chết, không thể cứu rỗi được. Tiếp...