Những hình ảnh Thánh Lễ Đầu Dòng Giáo phận Bùi Chu:

img 0652
dsc 9246
dsc 9230
dsc 9280
dsc 9286
dsc 9300
img 0575 1
dsc 9332
img 0577 1
dsc 9334
img 0584
img 0586
img 0593 1
img 0600
img 0602
img 0611
img 0629
img 0632
img 0633
img 0640
img 0641
img 0650 1
img 0653

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Gp