Hãy ở lại trong Thầy !

Hôm nay, chúng ta lại được chiêm ngắm khung cảnh các môn đệ đang bao quanh Chúa Giê-su trong bầu khí thân mật và ấm cúng. Người đang trao phó cho họ những gì mà chúng ta có thể nghĩ đó là những chỉ dẫn cuối cùng của Người, những gì mà người ta muốn nói vào những giây phút cuối cùng trước khi khởi hành, và như vậy, những trao gửi ấy có một sức mạnh đặc biệt, chúng ta có thể coi đây như một di chúc.

Chúng ta hình dung sự kiện này đang diễn ra trong căn phòng tiệc ly. Tại đó, Chúa Giê-su đã rửa chân cho họ, loan báo cho họ một lần nữa về cuộc ra đi của Người, thông truyền cho họ tình yêu huynh đệ và an ủi họ bằng cách ban cho họ Bí tích Thánh Thể cũng như lời hứa ban Chúa Thánh Thần (x. Ga 14). Khi đọc Phúc âm Gioan ở chương 15 này, chúng ta không bao giờ được lơ là với lời khuyên “hiệp nhất trong bác ái” mà Thầy đã trang trọng nêu bật lên trong Buổi tối rất quan trọng này !

hãy ở lại trong thầy
Chúa không giấu các môn đệ những nguy hiểm và khó khăn mà họ sẽ gặp trong tương lai: “Nếu Thầy bị bách hại, thì các con cũng sẽ bị bách hại” (Ga 15:20). Nhưng Người khuyên họ đừng để mình nản lòng hay cảm thấy bị khuất phục  trước sự thù ghét của thế gian: Chúa Giê-su đã lập lại lời hứa sẽ sai Thánh Thần đến để bảo vệ họ, Người bảo đảm sẽ trợ giúp họ trong mọi điều họ xin Người và cuối cùng, Người cầu nguyện với Chúa Cha cho họ, cho tất cả chúng ta, trong lời cầu nguyện lời nguyện tư tế của mình.

Tất cả chúng ta cần thận trọng, bởi vì mối nguy hiểm cho chúng ta không đến từ bên ngoài: mối đe dọa này thường phát xuất từ chính chúng ta khi không có tình huynh đệ giữa các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Giê-su và khi không có sự hiệp nhất giữa Nhiệm Thể và Đầu của Nhiệm Thể này. Lời khuyên của Chúa Giê-su rất rõ ràng: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5).

hãy ở lại trong thầy
hãy ở lại trong thầy

Các thế hệ Ki-tô hữu đầu tiên đã giữ một quan niệm sống động về sự cần thiết phải sống hiệp nhất trong bác ái. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên và cũng là  chứng từ của một trong những Vị Cha của Giáo hội tiên khởi, Thánh Inhaxiô thành Antiôkia : “Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực như một đền thờ của Thiên Chúa, một bàn thờ duy nhất, một Chúa Kitô duy nhất phát xuất từ ​​một Chúa Cha duy nhất”. Và chúng ta cũng hãy chú tâm đến lời khuyến bảo của Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana: “Người bảo gì các con hãy làm theo” (Ga 2,5) !

Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Truyền thông sinh viên công giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *