20 NĂM – HIỆP HÀNH VÀ TIẾN BƯỚC

[20 NĂM – HIỆP HÀNH VÀ TIẾN BƯỚC]
Giải đáp ý nghĩa câu chủ đề:
“XIN CHO HỌ ĐƯỢC NÊN MỘT”
(Ga, 17-21)
Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm SVCGBC-Làng Tám
—-
Khi nghĩ đến “ hiệp hành”, các bạn nghĩ tới sự đồng hành, gắn bó, cùng nhau bước đi, cùng nhau tiến về nhà Chúa trong các hoạt động Công giáo cùng những người anh/chị/em trong mái nhà SVCG Bùi Chu- Làng Tám. Và những việc làm đó cũng hướng chúng ta” nên một” như lời Chúa Giê-su đã cầu nguyện cùng Cha của mình. Cùng đích của chúng ta, hiệp nhất với nhau và với Chúa Giê-su để cùng về nơi nhà Cha, đó chính là nước trời. Hãy cùng chúng mình suy niệm một chút về câu lời Chúa này nhé!
Chúng ta trong cuộc sống hằng ngày với những lo toan bộn bề thường bị chi phối bởi ma quỉ, kẻ chuyên môn gây chia rẽ, luôn có khuynh hướng nghi ngờ, ghen tị, chia rẽ, thậm chí loại trừ nhau, ngay trong lòng, ở mọi cấp độ tương quan : giữa các quốc gia, giữa các tôn giáo, giữa các nhóm, giữa các cá nhân. Sứ mạng của Đức Ki-tô là làm cho chúng ta trở nên một ; và Ngài đã làm tất cả những gì có thể làm để thực hiện sứ mạng này :
  • Để cho chúng ta trở nên một, Ngài cầu nguyện cho chúng ta và hơn nữa ban luôn cho chúng ta vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. Vinh quang ở đây không là gì khác hơn là phẩm giá làm con Thiên Chúa, với ơn huệ sự sống và tình yêu viên mãn.
  • Để cho chúng ta trở nên một, Ngài yêu thương chúng ta đến cùng bằng các trở nên một với chúng ta trước trong hành vi rửa chân, bí tích Thánh Thể và mầu nhiệm Thập Giá, để Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó với Ngài.
  • Và để cho chúng ta trở nên một, Ngài mặc khải Danh Chúa Cha cho chúng ta, và chia sẻ Cha của Ngài cho chúng ta : « Cha của Thầy cũng là Cha của anh em », để tình Cha đã yêu thương Ngài ở trong chúng ta, và Ngài cũng ở trong chúng ta.
Và sau cùng Ngài về với Chúa Cha, chính là để sai Thánh Thần đến hoạt động trong chúng ta và ở giữa chúng ta, nhằm nối kết chúng ta nên một bằng Lời nói, tình yêu, sự sống và sự thật của Đức Ki-tô, Đấng đón nhận tất cả từ Chúa Cha.
20 năm qua, với tôn chỉ là sự kết nối, xây đắp tình yêu thương trong gia đình SVCG Bùi Chu- Làng Tám, chúng ta đã hiệp nhất, kết hợp để tạo nên một mái nhà ấm cúng- nơi trở về của những bạn sinh viên xa nhà- trong tình yêu thương của Chúa Giê-su Ki-tô và sự linh hướng của Chúa Thánh Thần.
Chặng đường 20 năm sắp được kỉ niệm, cầu nguyện cho mình, cho bạn và cho chúng ta để ngày lễ được trọn vẹn trong niềm tin hiệp hành của chúng ta nhé!
20 năm hiệp hành và tiến bước- SVCG Bùi Chu- Làng Tám!
Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản cho biết 'Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu Làng Tám XIN CHO HỌ ĐƯỢC NÊN MỘT កោបប YEAR 2004 20 NĂM HIỆP HÀNH VÀ TIẾN BƯỚC TO FIVE 2024'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *