THIỆN NGUYỆN 2019 – SVCG CẦU GIẤY

SINH VIÊN CÔNG GIÁO BÙI CHU SINH VIÊN CÔNG GIÁO BÙI CHU CẦU GIẤY CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 2019 Nhờ Hồng ân Thiên Chúa, chuyến hành trình mang yêu thương đến với bà con vùng cao (Giáo họ Tà Ghênh, Giáo xứ Giàng La Pán, Giáo phận Hưng Hóa, tỉnh Yên Bái) của Nhóm SVCG Bùi Chu – Cầu Giấy chúng con đã diễn ra thành công và ý nghĩa. Với cùng ước mong sẻ chia khó khăn, mang niềm...