Chúng con cần Ngài hơn bao giờ hết

Chúa ơi!, nhiều lúc con tự hỏi “ Sao cuộc sống của con đầy rẫy những bất công”, một năm qua có quá nhiều chuyện xảy đến với con từ gia đình đến bản thân con, và rồi con chỉ biết chìm đắm trong nước mắt, chỉ biết khóc trong vô vọng. Có những lúc con trách chính bản thân mình và trách luôn Chúa để rồi con nhận ra rằng chính bản thân con đã sai khi Chúa lại...