LỄ SINH NHẬT CỘNG ĐOÀN SVCG BÙI CHU LẦN THỨ XVI VÀ MỪNG KÍNH THÁNH MARTINO QUAN THẦY

SINH VIÊN CÔNG GIÁO BÙI CHU LỄ SINH NHẬT CỘNG ĐOÀN SVCG BÙI CHU LẦN THỨ XVI VÀ MỪNG KÍNH THÁNH MARTINO QUAN THẦY ❤️LỜI CẢM ƠN❤️ Như vậy, sau thời gian chuẩn bị khá dài, cùng với sự nhiệt tình của các anh chị em trong Ban Điều Hành, Ban Đại Diện các nhóm, các ban, chương trình lễ sinh nhật Cộng Đoàn SVCG Bùi Chu lần thứ XVI và mừng kính Thánh Martino Quan Thầy, tổ chức vào...