[TRAILER] Lễ Thành Lập Hội Học Sinh-Sinh Viên Hạt Đại Đồng

[VIDEO TRAILER] HỘI HỌC SINH - SINH VIÊN HẠT ĐẠI ĐỒNG ------***----- LỄ QUAN THẦY VÀ THÀNH LẬP HỘI Được sự thống nhất của 11 giáo xứ trong giáo hạt và đăc biệt được sự đồng hành dẫn dắt của Cha đặc trách sinh viên Gioan B. Trần Văn Vinh, “HỘI HỌC SINH SINH VIÊN HẠT ĐẠI ĐỒNG” chính thức thành lập và nhận Thánh Giacôbê Tông Đồ là quan thầy. Nhân dịp này, Hội tổ chức lễ ra mắt và mừng...