Tổng hợp Link cử điệu Lễ truyền thống Sinh viên Công Giáo Bùi Chu lần thứ XII năm 2018

Tổng hợp Link cử điệu Lễ truyền thống Sinh viên Công Giáo Bùi Chu lần thứ XII năm 2018

1. Bài cử điệu chủ đề của Lễ truyền thống Sinh viên Công Giáo Bùi Chu lần thứ XII: “Nào cùng đi” “Nào cùng đi! Hỡi các bạn trẻ thân thương, Chúa luôn gọi mời, lên đường phục vụ dâng hiến. Loan tin vui yêu thương đến với muôn dân, Giáo Hội đang cần: Tuổi trẻ Kinh Nhuận, dấn thân…” Tuổi trẻ với bao sức sống, là mầm non và cũng là chủ nhân tương lai của Giáo Hội. Giáo...