http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang082012/18082012duc.jpg
VATICAN. Ngày 18-8-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhận đơn từ chức vì lý do...