bác thức ơi sao chỉ có những trò chơi vòng tròn thôi ah
bác có trò nào cho những người mới tham gia sinh hoạt cung nhóm khôngn ah buổi đâu tiên ấy