Hixhixhixhixhxix
Nhắc đến lại thấy nhớ
Kể cho mọi người nghe chút

Vượng và em chơi với nhau từ nhỏ, ngày còn bé 2 thằng toàn lấy trộm xe đạp của bố mẹ đi tập, vì hồi đó xe đạp còn quý lắm .......