Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh Gioan và cho nhau được bình an trong Chúa,