thể theo nguyện vọng của anh em trong hội Sinh viên công giáo Bùi Chu tại Hải Phòng .cần có nơi để sinh hoạt và giao lưu ban điều hành quyết định lập thêm 1 chuyên mục dành cho anh em sinh viên...