Điểm đặt chân của nhóm là cơ sở Bảo trợ Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, thuộc xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - nơi có những bạn nhỏ bị thiệt thòi về cả thể chất lẫn tinh thần. Quà tặng...