ACE chúng ta hãy cố gắng tập đi nhé!!!em thấy sắp đến snhat. rùi mà đội hình LHV bây giờ con đang lôn xộn quá à,là một thành viên nhỏ của ban LHV, em rất mong quý ACE chúng ta chịu khó "luyện tập"để...