+ Tạo Bài Viết Mới
Trang 1 / 9 1 2 3 ... Cuối cùngCuối cùng
Threads 1 to 30 of 269

Diễn Đàn: Giáo Hạt Giáo Xứ Trong Giáo Phận Bùi Chu

Tại đây đăng tải các thông tin về các giáo hạt giáo xứ cũng như giáo họ trong toàn giáo phận Bùi Chu

Diễn Đàn Con Bài Mới Nhất

 1. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 0
  • Bài Viết: 0

  Bài Mới Nhất:

  Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Đền thánh Kiên Lao

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 2. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt Phú Nhai

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 190
  • Bài Viết: 1,036
  1. Vương cung Thánh đường Phú Nhai Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Bài Viết: 4
  2. Giáo Xứ Cát Phú Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Giáo Xứ Kính Danh Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  4. Giáo Xứ Lạc Thành Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Giáo Xứ An Phú Xuân Ðài, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Giáo Xứ Quần Cống Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Giáo Xứ Thánh Mẫu Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Giáo Xứ Thánh Thể Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Giáo Xứ Vạn Lộc Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Phù Sa: Xuân Phú, Xuân Trường

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Nam Ðiền: Xuân Vinh, Xuân Trường

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 3. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt Tương Nam

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 301
  • Bài Viết: 1,058
  1. Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao Trung Ðông, Trực Ninh, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. Giáo Xứ Tương Nam Nam Thanh, Nam Trực, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Bài Viết: 2
  3. Giáo Xứ Bách Tính Nam Hồng, Nam Trực, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Giáo Xứ Dương A Nam Thắng, Nam Trực, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Giáo Xứ Hưng Nhượng Nam Lợi, Nam Trực, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Giáo Xứ Nam Hưng Nam Lợi, Nam Trực, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Giáo Xứ Nam Lạng Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Giáo Xứ Phú An Cát Thành, Trực Ninh, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  9. Giáo Xứ Trang Hậu Nam Hải, Nam Trực, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Giáo Xứ An Lãng Trực Chính, Trực Ninh, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 4. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt Báo Đáp

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 10
  • Bài Viết: 10
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Bài Viết: 2
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 5. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 35
  • Bài Viết: 41
  1. Giáo Xứ Đền Thánh Quần Phương Yên Ðịnh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Bài Viết: 2
  2. Giáo xứ Đền thánh Hưng Nghĩa Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 24
   • Bài Viết: 29
  3. Cồn Vẽ: Hải Anh, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Giáo Xứ Hai Giáp Hải Anh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  5. Giáo Xứ Hải Nhuận Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  6. Giáo Xứ Phạm Pháo Hải Minh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Giáo Xứ Phạm Rị Hải Trung, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Giáo Xứ Phú Hải Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Giáo Xứ Giáp Nam Hải Phương, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Giáo Xứ Tân Bồi Hải Minh, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Giáo Xứ Triệu Thông Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Bài Viết: 4
  12. Trại Đáy: Hải Minh, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  13. Giáo Xứ Trung Thành Hải Vân, Hải Hậu, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  14. Kim Thành: Hải Vân, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  15. Nam Hòa: Hải Minh, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  16. Giáo Xứ Xuân Dục Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  17. Tùng Nhì: Trực Thắng, Trực Ninh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  18. Nam Đường: Hải Đường, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 6. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt Ninh Cường

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 134
  • Bài Viết: 1,056
  1. Đền thánh Ninh Cường

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. Giáo xứ An Nghĩa

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Giáo xứ Lác Môn

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Giáo xứ An Ðạo

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Giáo xứ Tân Lý

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Giáo xứ Tân Phường

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Giáo xứ Tây Ðường

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Giáo xứ Tân Cường

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Giáo xứ Tân Châu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 7. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 12
  • Bài Viết: 76
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 9
   • Bài Viết: 51
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Bài Viết: 3
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Thiện Giáo: Giao Hương, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Thuận Thành: Hồng Thuận, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 22
  9. Thanh Thủy: Giao An, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Trà Lũ: Giao An, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Minh Đường: Giao Thanh, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  12. Lạc Nam: Giao Lạc, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  13. Phú Hương: Giao Thiện, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 8. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt Thức Hóa

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 91
  • Bài Viết: 348
  1. Đền thánh Thức Hóa: Giao Thịnh, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. Đền thánh Sa Châu: Giao Châu, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Hoành Nhị: Giao Hà, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Ngưỡng Nhân: Giao Nhân, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Phong Lâm: Giao Phong, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Quất Lâm: Giao Lâm, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Du Hiếu: Giao Thịnh, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Duyên Thọ: Giao Nhân, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Mộc Đức: Giao Thịnh, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Diêm Điền: Bình Hòa, Giao Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 9. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 0
  • Bài Viết: 0

  Bài Mới Nhất:

  Chưa có bài
  1. Đền thánh Phương Chính: Hải Triều, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. Kiên Chính: Hải Chính, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Hòa Ðịnh: Hải Lý, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Liên Phú: Hải Tây, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Long Châu: Hải Hòa, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Quế Phương: Hải Tây, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Tang Ðiền: Hải Chính, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Thịnh Long: Thịnh Long, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Văn Lý: Hải Lý, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Xuân Ðài: Hải Hòa, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Xuân Hà: Hải Ðông, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  12. Xương Ðiền: Hải Lý, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  13. Hải Điền: Hải Tây, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  14. Trung Châu: Thịnh Long, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  15. Tây Cát: Hải Đông, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  16. Trung Phương: Hải Tây, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 10. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt Tứ Trùng

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 98
  • Bài Viết: 306
  1. www.ninhmy.net

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 11
   • Bài Viết: 11
  2. Tứ Trùng: Hải Tân, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. An Cư: Hải Tân, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Giáp Năm: Hải Ninh, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Lục Phương: Hải Cường, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Nam Phương: Hải Sơn, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Phúc Hải: Hải Phong, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Trùng Phương: Hải Ðường, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Tư Khẩn: Hải Châu, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. An Bài: Cồn, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Xuân Hóa: Hải Xuân, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  12. Xuân Thủy: Hải Xuân, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  13. Phú Văn: Hải Ninh, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  14. Trung Hòa: Hải Đường, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  15. Xuân Chính: Hải Xuân, Hải Hậu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 11. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 3
  • Bài Viết: 4
  1. Giáo Xứ Lạc Ðạo Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 3
   • Bài Viết: 4
  2. Giáo Xứ Ðài Môn Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Giáo Xứ Ðồng Liêu Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Giáo Xứ Ðồng Nghĩa Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Giáo Xứ Ðồng Quỹ Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Giáo Xứ Giáp Nghĩa Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Giáo Xứ Giáp Phú Nghĩa Hồng,nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Giáo Xứ Bình Hải Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Giáo Xứ Quần Lạc Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Giáo xứ Liêu Ngạn Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Giang Liêu: Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  12. Đồng Nhân: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  13. Đồng Tâm: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  14. Lạc Hồng: Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  15. Nam Phú: Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  16. Thuần Hậu: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 12. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 2
  • Bài Viết: 2
  1. Đền thánh Liễu Ðề: Liễu Ðề, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. hà dương .nghĩa châu nghĩa hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Cốc Thành: Nghĩa Ðồng, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Ðại Ðê: Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Chương Nghĩa: Hoàng Nam, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Lý Nghĩa: Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Nam Trực: Nam Tiến, Nam Trực

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Ngoại Ðông: Nam Thái, Nam Trực

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  9. Quần Liêu: Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Quỹ Ðê: Trực Mỹ, Trực Ninh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Quỹ Ngoại: Trực Mỹ, Trực Ninh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  12. Thạch Bi: Nam Thái, Nam Trực

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 13. Tại đây đăng tải thông tin về các Giáo Xứ - Giáo họ trong Giáo hạt Quỹ Nhất

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 89
  • Bài Viết: 309
  1. Quỹ Nhất: Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. Chỉ Thiện: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Giáo Lạc: Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  4. Nghĩa Dục: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Ninh Hải: Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  6. Phú Giáo: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  7. Phúc Ðiền: Nam Ðiền, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Phương Lạc: Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  9. Quần Vinh: Nghĩa thắng, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  10. Ân Phú: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  11. Văn Giáo: Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  12. Vinh Phú: Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  13. Âm Sa: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  14. Lạc Thiện: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 1. Sticky Thread Sticky: Tổng hợp hình ảnh các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu

  TỔNG HỢP HÌNH ẢNH CÁC GIÁO XỨ GIÁO PHẬN BÙI CHU(ABC) Mời anh chị trong gia đình sinh viên công giáo Bùi Chu chiêm ngưỡng tạp hình ảnh bé nhỏ về...

  Started by tuongnamxu, 12-03-2011 10:02 PM
  15 Trang
  1 2 3 ... 15
  • Trả lời: 446
  • Xem: 153,251
  19-07-2017, 09:30 AM Tới bài trả lời cuối
 2. Icon23 Sticky Thread Sticky: Lịch Phụng Vụ- Giaó Phận Bùi Chu 2013- Năm C

  Giáo Phận Bùi Chu Lịch công giáo Giáo phận Bùi Chu 2013 - Năm C Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu THÁNG GIÊNG THÁNH KÍNH THÁNH GIA Cầu nguyện theo ý...

  Started by tuongnamxu, 01-12-2012 11:19 AM
  • Trả lời: 15
  • Xem: 8,206
  09-12-2012, 01:46 PM Tới bài trả lời cuối
 3. Sticky Thread Sticky: Kỷ yếu giáo phận Bùi Chu: Phần các giáo xứ

  KỶ YẾU GIÁO PHẬN BÙI CHU Dưới đây là những hình ảnh vô cùng quý giá về giáo phận Bùi Chu thập niên 90, nhất là những năm 1995-1999 thời kỳ giáo...

  Started by tuongnamxu, 27-04-2011 07:56 AM
  • Trả lời: 13
  • Xem: 5,868
  08-07-2012, 02:30 PM Tới bài trả lời cuối
 4. Sticky Thread Sticky: Danh sách các linh mục GP Bùi Chu ( New)

  Danh sách các linh mục giáo phận Bùi Chu (ABC) 1. Cha Giuse Bùi Văn Bá Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Trung Lao(phó) Xã Trung Đông- Trực Ninh-...

  Started by tuongnamxu, 24-02-2011 01:42 PM
  • Trả lời: 5
  • Xem: 7,123
  04-07-2012, 08:08 AM Tới bài trả lời cuối
 5. Sticky Thread Sticky: Lịch sử giáo phận Bùi Chu thời kỳ độc lập từ năm 1936 tới ngày nay

  LỊCH SỬ GIÁO PHẬN BÙI CHU Từ NĂM 1936 CHO TỚI NGÀY NAY QUA CÁC ĐỜI GIÁM MỤC GIÁO PHẬN Nhà thờ chính tòa Bùi Chu và bản đồ giáo phận

  Started by tuongnamxu, 14-04-2011 09:00 PM
  • Trả lời: 11
  • Xem: 10,511
  22-11-2011, 04:11 PM Tới bài trả lời cuối
 6. Sticky Thread Sticky: Di sản cho con cháu Bùi Chu

  DI SẢN BÙI CHU Nếu không kể Chủng viện “chui” trên thuyền tại Phố Hiến (1666, khởi đầu với 15 thầy, do Cha Deydier tổ chức), thì Chủng viện Kẻ Bùi...

  Started by tuongnamxu, 09-08-2011 09:00 AM
  2 Trang
  1 2
  • Trả lời: 35
  • Xem: 10,967
  24-10-2011, 11:04 PM Tới bài trả lời cuối
 7. Sticky Thread Sticky: bản đồ các giáo hạt trong địa phận Bùi Chu

  Bản đồ cũ: Nhà truyền thống GX Tương Nam bản đồ tại Đền thánh Phú Nhai

  Started by Thomas Đinh Khôi, 23-02-2011 04:18 PM
  • Trả lời: 6
  • Xem: 7,938
  11-07-2011, 08:07 AM Tới bài trả lời cuối
 8. Sticky Thread Sticky: Nhà thờ Chính Tòa và Tòa Giám Mục Bùi Chu

  Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu

  Started by tuongnamxu, 17-03-2011 08:13 AM
  • Trả lời: 10
  • Xem: 4,904
  23-03-2011, 01:13 PM Tới bài trả lời cuối
 9. Sticky Thread Sticky: Giới Thiệu Tổng Quan Về Giáo Phận Bùi Chu

  Giới Thiệu Tổng Quan Về Giáo Phận Bùi Chu I.Bùi Chu cho đến bây giờ vẫn được coi là nơi đầu tiên đón nhận Tin Mừng tại Việt Nam: “Gia-tô, dã...

  Started by donrac, 05-11-2008 03:14 PM
  • Trả lời: 21
  • Xem: 12,989
  23-01-2011, 10:35 PM Tới bài trả lời cuối
 10. Sticky Thread Sticky: Các Đức Giám Mục Của Bùi Chu

  Ðức Cha Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn Nguyên Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu Khẩu Hiệu : "Kiên Nhẫn Giảng Dậy"

  Started by vjet_Truong, 13-05-2010 03:16 AM
  • Trả lời: 3
  • Xem: 4,798
  24-06-2010, 09:49 PM Tới bài trả lời cuối
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,835
  20-05-2014, 07:47 PM Tới bài trả lời cuối
 1. Trailer Lễ Ơn gọi 2014 Giáo phận Bùi Chu

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ƠN GỌI GIÁO PHẬN BÙI CHU 2014 Hằng năm, Giáo Hội chọn Chúa Nhật IV Phục Sinh là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu...

  Started by quanghuy, 08-05-2014 11:06 AM
  • Trả lời: 2
  • Xem: 2,483
  10-05-2014, 09:59 AM Tới bài trả lời cuối
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,786
  18-04-2014, 12:33 PM Tới bài trả lời cuối
 2. Bản đồ giáo phận Bùi chu

  bản đồ giáo phận Bùi Chu ảnh hơi mờ xin click vào hình để xem rõ hơn

  Started by tuongnamxu, 04-07-2010 10:16 PM
  • Trả lời: 1
  • Xem: 3,490
  18-02-2014, 10:27 PM Tới bài trả lời cuối
 3. Lễ Bổn mạng Đức Cha Tôma tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu

  THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC CHA TÔMA AQUINÔ VŨ ĐÌNH HIỆU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BÙI CHU 28/01/2014 Trong không khí vui tươi của những...

  Started by tuongnamxu, 04-02-2014 12:06 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,151
  04-02-2014, 12:06 PM Tới bài trả lời cuối
 4. Giáo Phận Bùi Chu mừng lễ bổn mạng tại Vương cung đền thánh Phú Nhai

  ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI BỔN MẠNG ĐỆ NHẤT GIÁO PHẬN BÙI CHU

  Started by tuongnamxu, 10-12-2013 07:16 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,459
  10-12-2013, 07:16 PM Tới bài trả lời cuối
 5. Giáo Lý Viên giáo phận mừng lễ bổn mạng

  ĐOÀN GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN MỪNG LỄ BỔN MẠNG TẠI VƯƠNG CUNG ĐỀN THÁNH PHÚ NHAI

  Started by tuongnamxu, 09-12-2013 07:42 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,392
  09-12-2013, 07:42 PM Tới bài trả lời cuối
 6. Chương Trình Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm quan thầy đệ nhất giáo phận

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM QUAN THẦY ĐỆ NHẤT GIÁO PHẬN BÙI CHU 2013 VÀ TUẦN CHẦU GIÁO XỨ PHÚ NHAI Tại VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG PHÚ...

  Started by tuongnamxu, 06-12-2013 07:43 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,496
  06-12-2013, 07:43 PM Tới bài trả lời cuối
 7. Lễ truyền chức linh mục giáo phận Bùi Chu ngày 8/8/2013

  THÁNH LỄ KÍNH CHA THÁNH ĐAMINH- BỔN MẠNG ĐỆ NHỊ GIÁO PHẬN VÀ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN NGÀY 8/8/2013 TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BÙI CHU

  Started by tuongnamxu, 12-10-2013 08:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,205
  12-10-2013, 08:34 PM Tới bài trả lời cuối
 8. Lễ Tang Đức Cố Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm Bản Full

  Bàn Full Lễ Tang Đức Cha bao gồm 2 DVD tổng thời gian khoảng hơn 4h mình mới úp xong DVD1 và DVD2 Mọi chi tiết xin liên hệ Huyền Trường Camera...

  Started by dangtruongnd, 01-09-2013 09:43 PM
  • Trả lời: 3
  • Xem: 4,230
  04-09-2013, 08:47 PM Tới bài trả lời cuối
 9. Video Thánh lễ An Táng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

  Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu 21-08-2013 phần 1 Video Tang Lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm-Giáo Phận Bùi Chu...

  Started by tuongnamxu, 25-08-2013 05:29 PM
  • Trả lời: 12
  • Xem: 9,401
  02-09-2013, 10:07 PM Tới bài trả lời cuối
 10. Hồi ký về Đức cha cố Giuse

  HỒI KÝ VỀ ĐỨC CHA CỐ NHÌN LẠI ĐỜI MỤC TỬ CỦA ĐỨC CHA GIUSE Khi ngài còn làm cha giáo tại Học Viện Sa-lê-diêng DonBosco Đà Lạt Ngày đức...

  Started by tuongnamxu, 23-08-2013 09:21 PM
  • Trả lời: 7
  • Xem: 8,459
  27-08-2013, 11:29 AM Tới bài trả lời cuối
 11. Video giáo hạt Tương Nam- Báo Đáp dâng thánh lễ cầu nguyện cho đức cha

  VIDEO GIÁO HẠT TƯƠNG NAM - BÁO ĐÁP DÂNG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA GIUSE TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BÙI CHU Ngày 19/08/2013

  Started by tuongnamxu, 23-08-2013 12:19 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,406
  23-08-2013, 12:19 PM Tới bài trả lời cuối
 12. Tiễn biệt hai đức cha

  TIỄN BIỆT HAI ĐỨC CHA Giáo Hội Việt Nam một ngày tang tóc Hai Đức Giám Mục đột ngột ra đi Giữa lúc công việc còn đang bộn bề Hai Miền Nam...

  Started by tuongnamxu, 22-08-2013 09:38 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,502
  22-08-2013, 09:38 PM Tới bài trả lời cuối
 13. Thư phân ưu của Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam

  Thư phân ưu của Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam Trọng kính Đức Cha TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, ...

  Started by tuongnamxu, 22-08-2013 09:00 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,518
  22-08-2013, 09:00 PM Tới bài trả lời cuối
 14. Những hình ảnh đầu tiên tang lễ Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

  Những Hình ảnh đầu tiên về tang lễ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm Giám mục giáo phận Bùi Chu Hình ảnh đầu tiên khi Đức Cha mới qua đời. Có Đức...

  Started by tuongnamxu, 18-08-2013 07:03 AM
  • Trả lời: 1
  • Xem: 10,592
  22-08-2013, 05:59 PM Tới bài trả lời cuối
 15. Video rước đoàn lễ nghi và di quan đức cha vào nhà thờ chính tòa Bùi Chu

  VIDEO 1: RƯỚC ĐOÀN LỄ NGHI TỪ TÒA GIÁM MỤC RA QUẢNG TRƯỜNG LỄ ĐÀI THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA GIUSE VIDEO 2: KÈN TIỄN BIỆT ĐỨC CHA CỦA HỘI KÈN...

  Started by tuongnamxu, 22-08-2013 05:26 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,230
  22-08-2013, 05:26 PM Tới bài trả lời cuối
 16. Phái đoàn GP Thái Bình dâng Thánh lễ và viếng đức cha Giuse

  Phái đoàn giáo phận Thái Bình dâng thánh lễ và viếng đức cha Giuse Hôm 20.8.2013 tại nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, phái đoàn Giáo phận Thái...

  Started by tuongnamxu, 22-08-2013 04:53 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,825
  22-08-2013, 04:53 PM Tới bài trả lời cuối
 17. Nhật ký tang lễ Đức cha Giuse- Ngày lễ an táng đức cha

  Bùi Chu- ngày thánh lễ an táng đức cha Giuse! Mấy ngày hôm nay khu vực Tòa giám mục và nhà thờ chính tòa liên tục người ra vào tấp nập cho đến tận...

  Started by tuongnamxu, 21-08-2013 08:53 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,268
  21-08-2013, 08:53 PM Tới bài trả lời cuối
 18. Chùm ảnh thánh lễ an táng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

  CHÙM ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM GIÁM MỤC BÙI CHU Hôm nay, ngày cuối cùng đức cha Giuse ở với giáo phận, ngài mất những...

  Started by tuongnamxu, 21-08-2013 01:47 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,425
  21-08-2013, 01:47 PM Tới bài trả lời cuối
 19. Tường thuật thánh lễ an táng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

  TƯỜNG THUẬT THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BÙI CHU Bùi Chu ngày 21/08/2013- Thánh lễ an táng Đức Cha...

  Started by tuongnamxu, 21-08-2013 08:33 AM
  • Trả lời: 2
  • Xem: 9,531
  21-08-2013, 01:05 PM Tới bài trả lời cuối
 20. Hình ảnh thánh lễ và di quan đức cha ra quảng trường lễ đài

  HÌNH ẢNH THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN VÀ DI QUAN ĐỨC CHA RA QUẢNG TRƯỜNG LỄ ĐÀI Đức cha Tô-ma chủ tế thánh lễ sớm Bài đọc sách Thánh

  Started by tuongnamxu, 21-08-2013 08:00 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,057
  21-08-2013, 08:00 AM Tới bài trả lời cuối
 21. Tang lễ đức cha Giuse: Di quan đức cha ra lễ đài

  Thánh lễ cầu nguyện và Di quan Đức Cha Giuse ra lễ đài Thánh lễ sớm do Đức cha Tô-ma chủ tế Sáng sớm hôm nay, thứ Tư ngày 17/8/2013...

  Started by tuongnamxu, 21-08-2013 06:56 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,755
  21-08-2013, 06:56 AM Tới bài trả lời cuối
 22. Nhật Ký tang lễ Đức cha Giuse: Ngày thứ 4- Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay

  Bùi Chu, ngày cuối cùng lễ viếng đức cha Giuse! Vậy là đức cha chỉ còn ở với chúng ta ít giờ nữa thôi nhưng với đức tin sâu sắc và trưởng thành...

  Started by tuongnamxu, 20-08-2013 07:59 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,918
  20-08-2013, 07:59 PM Tới bài trả lời cuối
 23. GP Bùi Chu: Cáo Phó Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

  TOÀ GIÁM MỤC BÙI CHU Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định -------------------- R.I.P CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,

  Started by tuongnamxu, 17-08-2013 12:11 PM
  • Trả lời: 1
  • Xem: 5,461
  20-08-2013, 05:09 PM Tới bài trả lời cuối
 24. Nhật ký tang lễ Đức cha Giuse: Ngày thứ 3- Người bảo sao cứ làm vậy

  Bùi Chu ngày thứ 3 trong chương trình tang lễ Đức Cha. Nhà thờ chính tòa Bùi Chu- trời u ám tang thương "Người bảo sao, cứ làm vậy" đây là...

  Started by tuongnamxu, 19-08-2013 09:01 PM
  • Trả lời: 3
  • Xem: 7,769
  20-08-2013, 08:46 AM Tới bài trả lời cuối
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,509
  19-08-2013, 08:59 AM Tới bài trả lời cuối
 25. Thánh lễ đưa chân Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

  THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM Bùi Chu ngày 18/8/2013 Ngày hôm nay sắc trời Bùi Chu u ám, hay là mỗi con chiên của Bùi Chu đau...

  Started by khientv192, 19-08-2013 12:45 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,237
  19-08-2013, 12:45 AM Tới bài trả lời cuối
 26. Nhật ký tang lễ đức cha Giuse: Ngày thứ 2- Vắng bóng cha

  BÙI CHU: NGÀY THỨ HAI TANG LỄ ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM Nhà nguyện Tòa Giám Mục Bùi Chu phủ tím bởi cờ tang, mặt tiền Tòa Giám Mục có...

  Started by tuongnamxu, 18-08-2013 07:46 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,313
  18-08-2013, 07:46 PM Tới bài trả lời cuối

+ Tạo Bài Viết Mới
Trang 1 / 9 1 2 3 ... Cuối cùngCuối cùng

Forum Information and Options

Moderators of this Forum

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Bài Mới
Bài Mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 bài trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng có bài viết mới
Nhiều hơn 15 bài trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng không có bài viết mới
Chủ đề đã khóa
Chủ đề đã bị đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn có bài viết ở trong chủ đề này

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi bài viết
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
free counters