• HẢI NHUẬN - Giáo xứ đăng cai tổ chức Lễ Truyền Thống SVCG Bùi Chu lần thứ IX

  Lược sử Giáo xứ :

  Hải Nhuận còn có tên gọi khác là Văn Tập, thế kỷ 16 dân cư từ Quần Cống, Phú Nhai, Kính Danh… đã tới vùng đất này khai khẩn lập ấp.Năm 1860, họ Văn Tập được thành lập và được ban sắc Mân Côi, họ Văn Tập thuộc xứ Quần Phương với bổn mạng Chúa Ki tô vua vũ trụ.

  Quần Phương là giáo xứ lớn, các giáo xứ khác đã tách ra thành giáo xứ như Hai Giáp, Triệu Thông, Giáp Nam… Đến năm 1937 thời Đức cha Dom Hồ Ngọc Cẩn đã tách các họ Văn Tập, Tam Quang, Hà Lạn, Phú Hải, Trùng Quang, Xuân Quang…để thành lập xứ mới lấy tên gọi là giáo xứ Hải Nhuận và cho xây dựng nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (khánh thành năm 1940).

  Năm 1957 Đức giám mục Jos Phạm Năng Tĩnh tách 2 họ Phú Hải và Hà Lạn để lập xứ mới có tên gọi là giáo xứ Phú Hải, giáo xứ Hải Nhuận còn lại 5 giáo họ với 3500 nhân danh sinh sống chủ yếu tại địa bàn 3 xã : Hải Lộc, Hải Hà và Hải Quang

  Sau nhiều năm sử dung ngôi thánh đường đã của giáo xứ đã xuống cấp. Ngày 16/10/1998 cha Jos Phạm Khắc Thẩm cho khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới trên nền nhà thờ cũ.

  Sau 13 năm xây dựng với sự đóng góp của giáo dân và sự giúp đỡ của các ân nhân trong và ngoài nước đế nay đã hoàn thành. Ngày 13/08/2011 Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ tế thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ xứ Hải Nhuận cùng với hơn 40 linh mục trong giáo phận. Ngôi thánh đường có chiều dài 60m, rộng 19m và tháp cao 42m...

  Một số hình ảnh giáo xứ Hải Nhuận:
  (Ngôi thánh đường giáo xứ Hải Nhuận)


  (Khuôn viên thánh đường Giáo xứ Hải Nhuận)


  (Khuôn viên bên phải thánh đường)


  (Ngôi thánh đường nhìn từ bên phải)


  (Phía đầu thánh đường giáo xứ Hải Nhuận)


  (Toàn cảnh khuôn viên thánh đường giáo xứ Hải Nhuận)

  (Nhà Giáo lý giáo xứ Hải Nhuận)


  (Đồi chúa chiên lành)

  Các giáo họ trong giáo xứ (bao gồm 5 giáo họ):

  1. Họ Nam Cường thành lập năm 1899 bổn mạng thánh Micael
  2. Họ Hà Quang thành lập năm 1818, bổn mạng Trái Tim cực sạch Đức Mẹ  3. Họ Trùng Quang thành lập năm 1916 bổn mạng thánh An tôn
  4. Họ Giuse - Gioan (Tam Quang) thành lập năm 1930 bổn mạng thánh Giuse và Gioan  5. Họ Trái Tim (Xuân Quang) thành lập năm 1932 bổn mạng thánh tâm Chúa  Trải qua 140 năm thành lập giáo họ và hơn 70 năm thành lập giáo xứ, Hải Nhuận đã qua 16 đời cha coi sóc. Từ 1954 tới nay qua 7 cha quản xứ là:
  Jos Nguyễn Đức Vinh (1957-1985)
  Dom Phạm Ngọc Tiên (1985-1988)
  Paul Vũ Minh Hòa (1988-1990)
  Jos Phạm Khắc Thẩm (1990-1998)
  Vinc Đặng Ngọc Đường (1998-2001)
  Aug Lưu Viết Cẩn (2001-2005)
  Jos Phạm Quang Vinh (2005 – 2010)
  Jos Nguyễn Trọng Tính (2010 cho tới nay)


  BTT Cộng Đoàn SVCG Bùi Chu
  Trần Văn Khiên  This article was originally published in forum thread: HẢI NHUẬN - Giáo xứ đăng cai tổ chức Lễ Truyền Thống SVCG Bùi Chu lần thứ IX started by trankhienvista View original post
 • Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu


 • Video lễ truyền thống

 • Lễ Tang Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

 • Link Website

free counters