Cảm xúc sau lễ Truyền Thống 2011

Thưa anh chị em,vậy là Lễ Truyền Thống lần thứ VII đã qua đi,và chắc chắn đây sẽ là một kỳ đại hội khó quên với tất cả mọi người,nhất là với các anh chị em sinh viên và bà con giáo dân giáo xứ Nam Phương. Theo nhận xét của rất nhiều người thì có lẽ đây là kỳ Truyền Thống khó khăn hơn rất nhiều kỳ trước, thời tiết là một nhân tố quan trọng, thật vậy anh...