Các bạn thân mến.

Cũng như ngày 15/5 tại nhà thờ giáo xứ Mai Khối chúng ta đã bàn thảo, và vào ngày 12/6 này, chúng ta lại tập hợp và sinh hoạt vào lúc 8h tại nhà thờ giáo xứ Mai Khôi,

Thời Gian: Đúng 8h00 ngày chủ nhật – 12/6/2011.
Địa CHỉ: Nhà Thờ Mai Khôi số 44 Đường Tú Xương Q.3 TP.HCM.
Gần vòng xoay dân chủ,3/2,võ thị sáu…

liên hệ: A. Lưu: 0934765495/ Hoài Thu: 01667546947
hoặc Tùng: 0972922323

Chương trình sinh hoạt vào ngày 12/6: Chủ Đề: “Kỹ Năng Sinh Hoạt”

Chương trình gồm 3 phần:
Tập hát
sinh hoạt vòng tròn
sinh hoạt nhóm.

Giúp cho các bạn có những khả năng sinh hoạt tốt nhất, và các bạn sẽ vừa được học và được thực tập ngay tại đó.

Vậy nên mình mong muốn tất cả các bạn hãy cung nhau tham gia buổi sinh hoạt và cùng nhau chia sẻ những gì mình đã biết và những gì mình chưa biết để cho mọi người có thể cùng cập nhật thông tin cho chính bản thân mình.

Mong các bạn tới đông đủ và đúng giờ.
Thông báo này thay cho giấy mời.

Thay mặt BĐH:
GioAkim Đinh Văn Tùng.

Cầu Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Đa Minh quan thầy nhóm Bùi Chu, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa. Xin cho nhóm chúng con được phát triển và bền vững, xin cho mỗi thành viên chúng con được trần đầy ân sủng và tình yêu của Chúa. Anmen