SVCG Phùng Khoang – Những công tác chuẩn bị đầu tiên cho Lễ Truyền Thống

Đáp lại sự kêu gọi của BĐD, tối ngày 14 tháng 03 các thành viên trong nhóm SVCG Bùi Chu - Phùng Khoang đã cùng nhau quây quần tại hội trường nhà thờ Phùng Khoang để tập hát, tập cử điệu chuẩn bị cho lễ truyền thống (LTT).   Với sự hăng say để chuẩn bị cho Thánh lễ quan trọng bậc nhất của nhóm trong năm, các thành viên tuy còn ít về số lượng nhưng đã làm việc...