Nghi Thức Thượng Cờ – Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng

Nghi Thức Thượng Cờ ----**---- Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng Sau màn khởi động là nghi thức quan trọng nhất của Đại Hội. Nghi thức Thượng cờ và khai mạc chương trình do Cha Trách Sinh Viên Hạt Đại Đồng - Gioan B. Trần Văn Vinh chủ sự. Lá cờ lần đầu tiên tung bay như khí thế của các bạn giới trẻ, sinh viên Hạt Đại Đồng luôn nhiệt huyết, hăng say. ----------------------------------------...