Ban Linh Hoạt Viên hướng tới Lễ truyền thống Sinh viên Công Giáo Bùi Chu lần thứ XII năm 2018

Chương trình tập trung chuẩn bị Lễ truyền thống Sinh viên Công giáo Bùi Chu lần thứ XII của Ban Linh Hoạt Viên

Chương trình tập trung chuẩn bị LỄ TRUYỀN THỐNG SVCG BÙI CHU lần thứ XII của Ban Linh Hoạt Viên Hướng tới Lễ truyền thống Sinh viên Công Giáo Bùi Chu lần thứ XII tại giáo xứ Hồng Quang ngày 28-29/07/2018, Ban Linh Hoạt Viên  khởi động việc tập trung tất cả các thành viên và tuyển cộng tác viên để tập luyện và chuẩn bị các công việc trong 2 ngày Lễ truyền thống. Với mục đích xây dựng...