Lễ Truyền Thống SVCG Hạt Kiên Chính lần thứ nhất – năm 2015

LỄ TRUYỀN THỐNG SVCG HẠT KIÊN CHÍNH LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2015 Hành trình Đức Tin của người Kitô hữu là một ân sủng do Thiên Chúa ban tặng. Gặp gỡ Thiên Chúa là nền tảng để củng cố Đức tin, gặp gỡ càng nhiều, Đức tin sẽ càng mạnh mẽ, sâu sắc. Với chủ đề: "Này con đây, xin hãy sai con" (Is 6,8), Thứ sáu, ngày 24.07.2015, đông đảo các bạn Học Sinh – Sinh Viên Công Giáo Giáo...