Chương Trình Trò Chơi Lớn – Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng

Chương Trình Trò Chơi Lớn ----***---- Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng TRÒ CHƠI LỚN- CHÁY HẾT MÌNH VỚI ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH Đúng 14h00, sau giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, các bạn giới trẻ Hạt Đại Đồng trở lại đông đủ tại Giáo xứ Phú Thọ. Sự hồi hộp xen lẫn háo hức, niềm vui đã hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Với chủ đề “Đức tin không có hành động...