CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUYỀN THỐNG SVCG HẠT ĐẠI ĐỒNG LẦN THỨ HAI

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUYỀN THỐNG SVCG HẠT ĐẠI ĐỒNG LẦN THỨ HAI Kính thưa quý cha, quý dì, quý ân thân nhân, anh chị cựu và các bạn sinh viên trong Hội Sinh viên Công giáo Hạt Đại Đồng thân mến! Nhờ hồng ân hồng ân của Thiên Chúa dưới sự cầu khẩn của Thánh Giacôbê quan thầy Sinh viên Công giáo Hạt Đại Đồng và được sự chấp thuận của Cha Phaolô Đinh Minh Lượng- đặc trách sinh viên...