Giới thiệu về Ban Linh Hoạt Viên Bùi Chu

Ban Linh hoạt Viên

Trang thông tin chính thức của Ban Linh Hoạt Viên Sinh viên Công Giáo Bùi Chu: (chuyên đăng tải thông báo từ Ban Đại Diện và trao đổi thông tin, sự kiện của thành viên Ban Linh Hoạt Viên Bùi Chu) 1. Diễn đàn Ban Ban Linh Hoạt Viên Bùi Chu: http://svbuichu.com/ban-linh-hoat-vien/ 2. Close group fb: https://www.facebook.com/groups/lhvbuichu/ Tổng quan về Ban Linh Hoạt Viên Bùi Chu, là một Ban trong Cộng Đoàn Sinh viên Công giáo Bùi Chu, hoạt động...