Bài giới thiệu Hội Học Sinh Sinh Viên Hạt Đại Đồng

BÀI GIỚI THIỆU HỘI HỌC SINH SINH VIÊN HẠT ĐẠI ĐỒNG   [HSSV HẠT ĐẠI ĐỒNG XIN CHÀO ACE VÀ CÁC TÂN SINH VIÊN] “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay  Anh em được sống vui vầy bên nhau”.  (Tv 133,1) Hạnh phúc thay chúng ta cùng nhau sống chung trong một mái nhà, cùng nhau xây dựng mái nhà Hội HSSV Hạt Đại Đồng bằng tất cả yêu thương chân tình, bằng sự gắn bó, bằng sự hy sinh, đặc...