VIDEO NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT TƯƠNG NAM - BÁO ĐÁP
TẠI GIÁO XỨ AN LÃNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ 13/04/2014