01.05.2014 SA CHÂU CHÚNG CON HÂN HOAN VUI MỪNG TẠ ƠN CHÚA.
- 100 NĂM HỒNG ÂN.
- 75 NĂM XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG.
- 18 NĂM ĐỀN THÁNH YUSE SA CHÂU.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sa-chau-mot-tram-nam-hong-an-va.Zfp0XRu6uoAm.html
https://www.facebook.com/photo.php?v...=2&theater
các bạn đang xem video tại Forum Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu www.svbuichu.com chúc các bạn vui vẻ !
https://www.youtube.com/watch?v=g93RAZiRf8w">https://www.youtube.com/watch?v=g93RAZiRf8w" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="380">