Ba Mìn , Lạng Sơn - chẳng phải một địa danh lịch sử, chẳng phải một mảnh đất giàu có cũng không phải một xứ đạo sầm uất nhưng…. là mảnh đất của những con người nặng nghĩa, nặng tình; mảnh đất nơi hạt giống niềm tin Công Giáo đang âm thầm nảy mầm sinh sôi; và đặc biệt là nơi ghi dấu những bước chân phục vụ đầy gian nan vất vả nhưng kỳ diệu của người Thầy đáng kính, người Anh Cả của gia đình SVCG Cầu Giấy - Thầy Gregorio Vũ Xuân Thu. Đó là nơi mà trong hai ngày 19-20/10 vừa qua nhóm Cầu Giấy đã lên thăm và có những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.
BBCode [IMGS]

Xin hãy tải lại (reload) trang web để hiển thị nội dung này !

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/735984_710155565681107_1410005432_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374083_710155565681107_1410005432_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/883698_710155625681101_1979111649_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540723_710155625681101_1979111649_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1399120_710155692347761_476453075_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1384370_710155692347761_476453075_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1403691_710155762347754_1170112772_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1381510_710155762347754_1170112772_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1412353_710155832347747_1292334545_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1374749_710155832347747_1292334545_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/906149_710155965681067_555786462_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375036_710155965681067_555786462_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1400471_710156095681054_1780772745_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1395905_710156095681054_1780772745_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1397965_710156199014377_475831059_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1374142_710156199014377_475831059_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1400707_710156289014368_825141856_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1395336_710156289014368_825141856_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1398105_710156355681028_1448954191_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1379638_710156355681028_1448954191_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1401729_710156472347683_2112720153_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1385766_710156472347683_2112720153_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1404942_710156529014344_436404702_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1385380_710156529014344_436404702_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1396899_710156599014337_1962020090_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1392438_710156599014337_1962020090_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1397012_710156695680994_1937694328_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1380457_710156695680994_1937694328_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1396813_710156785680985_964986146_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1380407_710156785680985_964986146_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/735995_710156852347645_847589333_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1376357_710156852347645_847589333_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1398054_710156929014304_260386270_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/944645_710156929014304_260386270_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/735627_710157035680960_711858862_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1378094_710157035680960_711858862_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1398159_710157155680948_1715482765_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1375709_710157155680948_1715482765_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1273281_710157242347606_1802477530_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1003236_710157242347606_1802477530_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/920579_710157329014264_1713050679_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1375657_710157329014264_1713050679_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1399326_710157412347589_803969914_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1392089_710157412347589_803969914_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1398660_710157469014250_1955116222_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1385809_710157469014250_1955116222_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1400217_710157535680910_1106295224_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1383616_710157535680910_1106295224_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1410851_710157625680901_1825391068_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1374107_710157625680901_1825391068_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1404899_710157682347562_81830461_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1385284_710157682347562_81830461_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1398996_710157775680886_1254512481_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1385747_710157775680886_1254512481_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/904353_710157862347544_778185982_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1394186_710157862347544_778185982_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1399533_710157965680867_1171976289_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1380444_710157965680867_1171976289_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1403686_710158032347527_1750772204_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375180_710158032347527_1750772204_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1399038_710158115680852_1808725437_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1380254_710158115680852_1808725437_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1399670_710158195680844_1084538284_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1390769_710158195680844_1084538284_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1071239_710158272347503_783565296_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375880_710158272347503_783565296_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/963768_710158425680821_1251999133_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1383986_710158425680821_1251999133_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/892136_710158529014144_82627942_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1376482_710158529014144_82627942_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1401342_710158645680799_445975014_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1382349_710158645680799_445975014_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/841236_710158762347454_1578734224_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1381811_710158762347454_1578734224_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1008788_710158855680778_713601049_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1395440_710158855680778_713601049_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1398599_710158975680766_1976719495_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1381578_710158975680766_1976719495_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1404917_710159072347423_553195046_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1396033_710159072347423_553195046_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1400444_710159205680743_593530481_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1380640_710159205680743_593530481_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1402236_710159285680735_1226879122_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/5832_710159285680735_1226879122_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1402863_710159355680728_1088496145_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/995205_710159355680728_1088496145_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1397321_710159572347373_607002770_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1375774_710159572347373_607002770_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1402857_710159675680696_1897423476_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1375817_710159675680696_1897423476_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1397290_710159765680687_252587457_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1381644_710159765680687_252587457_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1396945_710159872347343_1696817892_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1390607_710159872347343_1696817892_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/893847_710159942347336_392438771_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/600357_710159942347336_392438771_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/976090_710160015680662_1107975908_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1385557_710160015680662_1107975908_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/921619_710160079013989_1368415962_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1381799_710160079013989_1368415962_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1292873_710160279013969_1925708622_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1396016_710160279013969_1925708622_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1410875_710160462347284_1328400789_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1382382_710160462347284_1328400789_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1403614_710160709013926_1792422839_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1006320_710160709013926_1792422839_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1400309_710160992347231_1215883898_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1393169_710160992347231_1215883898_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1277356_710161195680544_763039975_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1379429_710161195680544_763039975_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1403423_710161289013868_1215599849_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994945_710161289013868_1215599849_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1412314_710161409013856_718032081_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1374226_710161409013856_718032081_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/735976_710161559013841_56847911_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1382207_710161559013841_56847911_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1399309_710161782347152_700942228_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/9998_710161782347152_700942228_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1398538_710162015680462_2056683894_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1381631_710162015680462_2056683894_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1397810_710162132347117_1664848377_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374778_710162132347117_1664848377_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1403532_710162215680442_1182554733_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1068_710162215680442_1182554733_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1397895_710162285680435_542781969_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1378088_710162285680435_542781969_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1294481_710162412347089_1286260069_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1383654_710162412347089_1286260069_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1278002_710162619013735_672272933_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1379293_710162619013735_672272933_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1402891_710162702347060_1111788247_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1374127_710162702347060_1111788247_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/773699_710162839013713_1618845778_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1395230_710162839013713_1618845778_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1404413_710162915680372_1154260293_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1380287_710162915680372_1154260293_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1400540_710163005680363_846091080_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1374179_710163005680363_846091080_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1147576_710163079013689_408029018_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1378189_710163079013689_408029018_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/792420_710163155680348_934579139_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1378768_710163155680348_934579139_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1412711_710163225680341_2067412259_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1383245_710163225680341_2067412259_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1412694_710163342346996_619439792_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1380719_710163342346996_619439792_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1273110_710163425680321_295270810_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1391997_710163425680321_295270810_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1401650_710163672346963_2113351514_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1378782_710163672346963_2113351514_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1400422_710163832346947_1760855987_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1381801_710163832346947_1760855987_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1040326_710163915680272_1598432397_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/944593_710163915680272_1598432397_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1397071_710164049013592_316083475_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/397571_710164049013592_316083475_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/891880_710164125680251_218553699_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1380829_710164125680251_218553699_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/882582_710164219013575_1238755599_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1393145_710164219013575_1238755599_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1412240_710164299013567_1222453638_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1376318_710164299013567_1222453638_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1073966_710164419013555_432364285_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/603564_710164419013555_432364285_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1402297_710164505680213_1381955269_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375038_710164505680213_1381955269_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1410955_710164585680205_168098950_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1381653_710164585680205_168098950_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1398603_710164692346861_1127982174_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1384097_710164692346861_1127982174_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/906719_710164772346853_762024448_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1383551_710164772346853_762024448_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1073215_710164989013498_1609736772_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1208614_710164989013498_1609736772_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1398371_710165082346822_1667391617_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1379745_710165082346822_1667391617_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1410774_710165162346814_1983533200_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/995881_710165162346814_1983533200_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1400517_710165282346802_1345120618_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1379836_710165282346802_1345120618_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/891559_710165405680123_509381088_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1378193_710165405680123_509381088_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1396898_710165529013444_734127793_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1383765_710165529013444_734127793_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1400413_710165619013435_1826746320_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1378623_710165619013435_1826746320_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1400646_710165722346758_1183186185_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1377979_710165722346758_1183186185_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1399453_710165819013415_1779819858_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/603103_710165819013415_1779819858_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/823400_710166032346727_108425219_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1002495_710166032346727_108425219_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1073926_710166275680036_821598404_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1393658_710166275680036_821598404_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1073079_710166322346698_18840494_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1395956_710166322346698_18840494_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/891560_710166439013353_825705738_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1391595_710166439013353_825705738_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1405036_710166499013347_1449038175_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1377175_710166499013347_1449038175_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1401900_710166575680006_819337469_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1374302_710166575680006_819337469_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1396942_710166772346653_1033850491_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1396065_710166772346653_1033850491_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/857414_710166825679981_1444849463_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1381467_710166825679981_1444849463_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1401897_710166985679965_452160440_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1069264_710166985679965_452160440_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1073794_710171819012815_699310316_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1376516_710171819012815_699310316_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1412462_710171909012806_1624538883_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1382330_710171909012806_1624538883_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1410873_710172195679444_58516467_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1376499_710172195679444_58516467_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1403673_710172395679424_621030111_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994940_710172395679424_621030111_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/901328_710172619012735_612056253_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1383715_710172619012735_612056253_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1147761_710172705679393_277893412_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/999986_710172705679393_277893412_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1398775_710172775679386_402849342_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1391999_710172775679386_402849342_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1294564_710172849012712_492589205_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1381720_710172849012712_492589205_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/861229_710172899012707_1250151705_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1385076_710172899012707_1250151705_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1412429_710173012346029_1212169685_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994030_710173012346029_1212169685_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1277611_710173069012690_1250435643_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1392462_710173069012690_1250435643_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1399285_710173125679351_2109175379_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1378548_710173125679351_2109175379_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/856622_710173182346012_229602058_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1382837_710173182346012_229602058_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1399291_710173252346005_1388331278_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1393017_710173252346005_1388331278_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1399288_710173352345995_1005178951_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/5847_710173352345995_1005178951_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1396756_710173392345991_961900545_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375860_710173392345991_961900545_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1400683_710173449012652_212208124_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1385451_710173449012652_212208124_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/904679_710173562345974_1089517875_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375688_710173562345974_1089517875_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/740421_710173669012630_1596815905_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374193_710173669012630_1596815905_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1398745_710173742345956_897649216_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1383761_710173742345956_897649216_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1401759_710173839012613_816455174_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1385134_710173839012613_816455174_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1402347_710173945679269_1413480971_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/603137_710173945679269_1413480971_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1398318_710174035679260_2064791663_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1381588_710174035679260_2064791663_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1402321_710174229012574_869568667_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1383532_710174229012574_869568667_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1270625_710174405679223_726477850_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1378758_710174405679223_726477850_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1278976_710174462345884_682956183_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1385802_710174462345884_682956183_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1403160_710174522345878_2078252895_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/564108_710174522345878_2078252895_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/965976_710174559012541_2044086195_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1377162_710174559012541_2044086195_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1397476_710174619012535_505738687_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1380443_710174619012535_505738687_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/904102_710174675679196_23137722_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1395277_710174675679196_23137722_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1292894_710174742345856_1108161846_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1391931_710174742345856_1108161846_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/891540_710174789012518_1678135693_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1003804_710174789012518_1678135693_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1397559_710174839012513_2092394089_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1381211_710174839012513_2092394089_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1403211_710174909012506_1710414747_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1384349_710174909012506_1710414747_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1400237_710174965679167_403033054_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1381680_710174965679167_403033054_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1402913_710175019012495_813691902_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1395904_710175019012495_813691902_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/906133_710175072345823_272631989_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1378522_710175072345823_272631989_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1404647_710175135679150_378488390_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1394008_710175135679150_378488390_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1025409_710175182345812_1583000304_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1383281_710175182345812_1583000304_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1400312_710175272345803_932290284_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1384266_710175272345803_932290284_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/861223_710175349012462_959472206_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1377026_710175349012462_959472206_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1403253_710175419012455_1474996173_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1378399_710175419012455_1474996173_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1115985_710175492345781_1464965958_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1379457_710175492345781_1464965958_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1401141_710175649012432_1994348088_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1382235_710175649012432_1994348088_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/885262_710175739012423_1938967902_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1379675_710175739012423_1938967902_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/894450_710175812345749_771238431_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/603123_710175812345749_771238431_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/965992_710175895679074_1476665848_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1380828_710175895679074_1476665848_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1399077_710176009012396_493265994_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1376371_710176009012396_493265994_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1009501_710176115679052_2070660685_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1377481_710176115679052_2070660685_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1399672_710176159012381_1940357806_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374887_710176159012381_1940357806_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1397961_710176239012373_624269113_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1396047_710176239012373_624269113_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1402884_710176299012367_1051182847_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1382955_710176299012367_1051182847_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/615349_710176365679027_1478090189_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1381575_710176365679027_1478090189_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1074345_710176455679018_921173858_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1375852_710176455679018_921173858_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1397867_710176539012343_336769968_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1384320_710176539012343_336769968_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1402300_710176599012337_356934093_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/993424_710176599012337_356934093_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1397907_710176662345664_1633570087_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1385311_710176662345664_1633570087_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/920595_710176729012324_1361296109_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1395839_710176729012324_1361296109_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1402388_710176832345647_1347800270_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1377999_710176832345647_1347800270_n.jpg&size=1536,2048https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1402953_710176902345640_896828100_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1379338_710176902345640_896828100_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/906141_710176945678969_404459321_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1393761_710176945678969_404459321_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1397891_710177035678960_6308303_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1382013_710177035678960_6308303_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1398662_710177092345621_1486029754_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1379434_710177092345621_1486029754_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1400392_710177142345616_1743289809_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374115_710177142345616_1743289809_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1403051_710177222345608_1738326997_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1383959_710177222345608_1738326997_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1272759_710177292345601_1197278916_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1383019_710177292345601_1197278916_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1410922_710177359012261_392295186_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1385059_710177359012261_392295186_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1399555_710177425678921_1402576556_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1186695_710177425678921_1402576556_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1397076_710177592345571_2035766127_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/603251_710177592345571_2035766127_n.jpg&size=2048,1536https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1402988_710177655678898_1369336907_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1395886_710177655678898_1369336907_n.jpg&size=2048,1151https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1400597_710177749012222_1486908092_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1396023_710177749012222_1486908092_n.jpg&size=2048,1151https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1410870_710177829012214_1497466422_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/563189_710177829012214_1497466422_n.jpg&size=2048,1151https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/885251_710177895678874_34890361_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1385833_710177895678874_34890361_n.jpg&size=2048,1151https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/735522_710177939012203_1107298777_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1375853_710177939012203_1107298777_n.jpg&size=2048,1151


Hien Thi Anh