Thư hiệp thông của các Giám mục giáo tỉnh Hà Nội với Giáo phận Vinh