GIÁO PHẬN VINH
LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC PHỤ TÁ PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN VIÊN

Đúng 7h00, trong giai điệu trầm hùng, da diết của bài hát Tung hô danh Ngài (Văn Duy Tùng), đoàn đồng tế với 27 Giám mục, 500 linh mục trong phẩm phục trắng tiến ra lễ đài giữa hai hàng rào danh dự. Sau khi hôn kính bàn thờ, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tế thánh lễ và là Giám mục chủ phong, chào mừng cộng đoàn hiện diện và bày tỏ niềm tri ân của đại gia đình Giáo phận Vinh trong thánh lễ tấn phong vị Giám mục Phụ tá.Hai vị phụ phong là Đức Cha Michael Mckena, Giám mục Giáo phận Bathurst (Australia) và Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục GP Phát Diệm.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa là Nghi thức Phong chức, gồm: Nghi thức chuẩn bị, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Sau khi Tông sắc bổ nhiệm được công bố, Đức Giám Mục chủ phong huấn dụ cộng đoàn dân Chúa và nhắn nhủ vị tiến chức. Ngài nhấn mạnh: “Trong giây phút linh thiêng này, lời của thánh Giám Mục Augustino phải trở thành tâm nguyện của chúng ta: Vì anh chị em tôi trở thành Giám Mục, nhưng với anh chị em tôi là Kitô hữu. Giám Mục là tước hiệu do phận vụ, còn Kitô là tước hiệu ân sủng. Bởi tước hiệu Giám mục là tước hiệu nguy hiểm, còn Kitô hữu là danh hiệu cứu rỗi (...) Giám mục phải phục vụ công ích hơn là cai trị”.Nghi thức tiếp diễn với phần tuyên hứa của tiến chức, kinh cầu các Thánh và việc đặt tay. Sau đó, Đức Giám mục chủ phong đặt sách Tin Mừng trên đầu tiến chức và đọc lời nguyện phong chức.Phần cuối cùng là các nghi thức diễn nghĩa, với việc xức dầu thánh trên đầu tiến chức, trao sách Tin Mừng, xỏ nhẫn, đội mũ mitra và trao gậy chủ chăn. Đức Giám mục chủ phong và các giám mục hiện diện trao hôn bình an cho Đức Tân Giám mục để bày tỏ tâm tình hiệp thông và nhận ngài vào Giám mục đoàn