GIÁO XỨ MỘC ĐỨC

Mộc Đức thuộc xã Giao Thịnh huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, trước đây là họ lớn thứ 2 sau Họ Nhà xứ thuộc giáo xứ đền thánh Thức Hóa. Mộc Đức được thành lập những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ XX thời đức cha Romunago Trung coi sóc địa phận Bùi Chu. Giáo họ đặc biệt phát triển mạnh cho đến những năm gần đây khi nhận thấy giáo dân ngày càng gia tăng, đời sống đạo đức ngày càng thánh thiện. Xét theo nhu cầu mục vụ của giáo xứ và giáo họ đồng thời có thể cho lo tốt hơn cho cộng đoàn giáo họ, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm giám mục giáo phận đã ký sắc ban cho nhà thờ giáo họ Mộc Đức thăng lên hàng xứ chuẩn trong giáo phận. Hàng năm được tổ chức ngày chầu trọng thể vào dịp lễ Thánh An-tôn Padova là quan thầy giáo xứ. Dưới đây là vài hình ảnh về giáo xứ Mộc Đức