Vui lòng xem qua liên kết:

http://svbuichumiennam.com/showthread.php/896-Thông-Báo-Chương-Trình-“Hội-Trại

C
m ơn!!!!!!