GIAÓ XỨ NINH SA
I: sơ lược về giáo sứ
1:địa chỉ :giáo xứ ninh sa nằm trên địa bàn xóm ninh thành , xã hải giang ,huyện hải hậu, tỉnh nam định

2: nguồn gốc :ninh sa cùng dải đất với tân lác , ninh mỹ va giáp năm , khoảng năm 1760 "ninh sa " là vùng bãi biển màu mỡ , dân từ ninh cường , phạm pháo , quần phương, ..... tới khai hoang lập ấp , đưng đầu là cụ :TỔNG UYỂN" sau khi ổn định nơi ăn chốn ở và được sự giúp đỡ của bề trên giáo dân cùng nhau đóng góp công của làm nhà thờ và giáo họ ninh sa được thành lập thuộc giáo xứ tân lác . năm 1915, xét nhu cầu mục vụ củ giáo hữu , đức cha "MUNAGORRI TRUNG" lấy các giáo họ ; ninh sa ninh mỹ , tư khẩn , giáp phú , phú văn , nam cường , và họ long châu làm thành giáo xứ ninh sa

Năm 1916 giáo xứ ninh sa gồm 7 họ :họ nhà xứ , ninh mỹ , tư khẩn , giáp phú , phú văn , nam cường , và họ lonh châu , các họ này phần lớn được thành lập từ cuối thế kỷ 18-19 một số họ lẻ dần được tách ra làm thành giáo xứ .

Năm 1951: ninh sa gồm : họ nhà xứ họ giáp quý , và họ khu đông , hiện nay giáo xứ ninh sa chỉ còn một họ lẻ là ninh đông .

3: Quan thầy của giáo xứ là : THÁNH PHÊ RÔ

4: NHÀ THỜ : được xây dựng lấn 2 vào năm 1900 với chiều dài là 34m , rộng 13m ,cao 13m,

Hiện nay nhà thờ mới đang được xây dựng và sắp hoàn thành , cùng với nhà thờ là giáo lý cũng đang được xây dựng .
5 : Giaó hữu
NĂM 1916 giáo xứ có 3421 giáo hữu

Năm 1951 có 1058 giáo hữu

Năm 1999 có 2296 giáo hữu trong đó có 1173 nam và 1123 nữ

6: Linh mục phục vụ :

Cha dom.Chấn (1916)
cha ga . Độ (1916)
cha dom. Hạnh (1936)
cha pr . Mai (1940)
cha dom . Hy (1945)
cha dom. Nguễn hữu Chí (1946)
cha vs . Ngyễn đức Hiệp , cha dom. Trần ngoc Tuất (1991)
Hiện nay cha vs. Lại văn Quynh đang coi sóc giáo xứ ninh sa và giáp họ ninh đông

7 : Linh mục quê quán ;
1: cha pr Cử
2: cha dương
3: cha pr. Nguyễn văn Đối
4:cha pr . nguyễn văn Đang