Giáo phận Bùi Chu
Đền Thánh Đại Đồng

AVEMARIA
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU
TUẦN CHẦU GIÁO XỨ THAY MẶT GIÁO PHẬN
Từ thứ 2 ngày 11/06/2012 đến thứ 5 ngày 14/06/2012 các thánh lễ ban sáng như thường lệ.
I , Chiều thứ 2 ngày 11/06/2012
16h00’ Chuông báo
16h30’ – 17h00’ Giáo khu Thánh Tâm Chúa họ nhà xứ Chầu Thánh Thể.
17h00’ – 17h 30’ Giáo khu Phê rô họ nhà xứ Chầu Thánh Thể.
17h30’ – 18h00’ Giáo khu Thánh Tâm Chúa, Phê rô họ nhà xứ và Giáo họ Phanxico đón đoàn lễ nghi.
18h00’ thánh lễ ( giáo họ Phan xi cô phục vụ )

II, Chiều thứ ba ngày 12/06/2012
16h00’ Chuông báo.
16h30’ – 17h00’ Giáo khu Gio a kim họ nhà xứ Chầu Thánh Thể.
17h00’ – 17h30’ Giáo khu Đa minh họ nhà xứ Chầu Thánh Thể.
17h30’ – 18h00’ giáo khu Gioakim, Đa minh họ nhà xứ và giáo họ Mẹ Thiên Chúa đón đoàn lễ nghi.
18h00’ thánh lễ ( giáo họ Mẹ Thiên Chúa phục vụ)
III, Chiều thứ tư ngày 13/06/2012
16h00’ Chuông báo.
16h30’ – 17h00’ Giáo khu Giu se họ nhà xứ Chầu Thánh Thể.
17h00’ – 17h30’ Giáo khu Mẹ Vô Nhiễm họ nhà xứ Chầu Thánh Thể.
17h30’ – 18h00’ Giáo khu Giu se, Mẹ vô nhiễm họ nhà xứ và giáo họ Giáo Phòng đón đoàn lễ nghi.
18h00’ thánh lễ ( giáo họ Mẹ Thiên Chúa phục vụ)

  • Lưu ý các thánh lễ nói trên phục vụ theo ngày.

IV, chiều thứ 5 ngày 14/06/2012

15h00’ Chuông báo.
16h Toàn xứ rước, kiệu cung nghinh Thánh Tâm Chúa, Đức Mẹ và các Thánh ( đi vòng ngoài khuân viên Đền Thánh)
17h15’ Hội hoa thánh tâm chúa đền thánh, dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa.
17h40’ Thánh lễ khai mạc chầu.
Bài đọc 1: Giáo họ Phan xi cô.
Bài đọc 2: Giáo họ Mẹ Thiên Chúa.
Lời nguyện tín hữu – liên ca đoàn.
Phuc vụ thánh lễ – liên ca đoàn, liên đoàn kèn.
19h00’ – 22h00’ chương trình thánh ca “ Cảm Mến Hông Ân”.

V, Thứ sáu ngày 15/06/2012
4h00’ Chuông báo.
5h00’ Thánh lễ – liên ca đoàn, họ Giáo Phòng phục vụ.
6h00’ – 6h30’ Giáo họ Giáo Phòng chầu Thánh Thể.
6h30’ – 7h 00’ Huynh đoàn Đa minh toàn xứ chầu Thánh Thể.
8h30’ Các đoàn hội đón đoàn lễ nghi.
9h00’ Thánh lễ chính tiệc.
Bài đọc 1: Ban mục vụ Đền Thánh.
Bài đọc 2: Họ Giáo Phòng.
Lời nguyện tín hữu: liên ca đoàn Đền Thánh.
Phục vụ thánh lễ: liên ca đoàn, liên đoàn kèn Đền Thánh.
Từ 14h00’ – 14h30’ giáo khu Tử Đạo họ nhà xứ chầu thánh thể.
14h30’ – 15h00’ Giáo xứ Minh Đường chầu Thánh Thể.
15h00’ – 15h30’ Giáo xứ Lạc Nam chầu Thánh Thể.
15h30’ – 16h00’ Giáo xứ Trà Lũ chầu Thánh Thể.
16h00’ – 16h30’ Giáo họ Mẹ Thiên Chúa chầu Thánh Thể.
16h30’ – 17h00’ Giáo họ Phan xi cô chầu Thánh Thể.
17h00’ – 18h00’ Toàn giáo xứ cung nghinh Thánh Thể. ( đi trong khuân viên Đền Thánh).
18h00’ Thánh Lễ.
Liên ca đoàn, liên đoàn kèn Đền Thánh phục vụ.

VI, thứ bảy ngày 16/06/2012
4h30’ Thánh Lễ bế mạc Tuần Chầu.
5h15’chầu tạ ơn Tuần Chầu.
Liên ca đoàn, hội kèn đồng Đền Thánh phục vụ

Đền thánh Đại Đồng, ngày 18/05/2012
Ban mục vụ đền thánh kính báo