Tặng những ai Nghiền "Cờ Tây" -
Những ai hơn 1 lần nếm "Vitamin Gâu Gâu - và những ai sắp bước vào "Cầy Quán" *


Nếu em chưa từng nếm thử Thịt Chó ,
Thích đứng bên ngòai ngó Lá Mơ Xanh ,
Em d8ừng ngại mùi Giềng và Xả ,
Bởi Mẹ Anh , vẫn nấu nước gội đầu .
Em đừng Nín thở trước Rượu pha Cồn ,
"Nam vô Tửu ..." làm sao mà tu luyện ?!
Tay Anh đây , Em nắm thật chắc nhé ,
Mình cùng nhau Thịt Chó , Lá Mơ Non (Ok)

Nếu Em hơn một lần xơi Thịt Chó ,
Cũng từng nhắm mắt Cắn Lá Mơ Xanh ,
Cũng từng Se Lưỡi vị Giềng và Xả ,
Hãy nếm thử Chút Rưỡu pha Cồn,
Để lỡ mai này Áo Đỏ Cô Dâu ,
Người ta mời, chẳng lẽ từ chối ,
Hồn lâng lâng mới dễ dàng tu luyện ,
"Khai sơn Phá thạch " Nhất phiến is Pure.

Nếu Em đã nhiều lần Xơi Thịt Chó ,
Cớ chi lại lên án Lá Mơ Non !?
Hay Em dị ứng với Giềng và Xả ,
Hoặc quá Chén ... nên sợ Rượu Pha Cồn ,
Hảy Quảng cáo ... Mời người người Tu luyện ,
Khai sinh "Cẩu Quốc" Hòang Hậu là EM ,
(Anh nào dám nhận ghế Quốc Vương,
Ồ, Cầm tinh con Mèo là anh đó !)

Sợ Hậu ngày đêm ăn nhiều Thịt Chó ,
Nhìn Trẫm giấc say ... Ngỡ Lá Mơ Non ,
Gâu, Gâu ... Cắn xé ... như nhai Giềng Xả ,
Máu Trẫm, Hậu đổ vào Rượu Pha Cồn ,
Làm sao hóa kiếp ... Tịt đường Tu luyện ,
Thôi, nhường Hậu Ngai Vua luôn đó ,
Ta về nuôi Chó... Hái lá Mơ Non .
hic ... hic ... ha ..ha ...ha
Trích từ nhóm H5 "GIÁO XỨ NGƯỠNG NHÂN"