Tập Tin Đính Kèm 0

Toàn cảnh nhà thờ nhìn từ trên cao
Tập Tin Đính Kèm 0

Bên trong nhà thờ. Sắp tới, toàn bộ tòa chính nhà thờ sẽ được thay thế từ tòa làm bằng xi măng ( hiện tại ) sang tòa gỗ sơn son thiếp vàng. Tòa chính được thiết kế làm ba tòa phụ, chính giữa thờ Chúa Kito vua, hai bên sẽ là Đức Maria sinh nhật quan thầy của giáo họ, và một thánh nữa ( chưa xác định cụ thể ).


Rước kiệu lễ quan thầy

Nhà thờ Đồng Ninh là một họ lẻ của xứ Lạc Đạo, nhưng mọi người trong giáo họ đang cùng cố gắng thăng tiến giáo họ về mọi mặt để Giáo họ được nâng cấp lên hàng Giáo xứ.