Hội Sinh Viên Công Giáo
Nam Định

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ RA TRƯỜNG CHO CÁC THÀNH VIÊN VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011

I. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 16h45 đến 18h00 Chúa Nhật , ngày 12/06/2011
- Địa điểm: Giáo xứ Nam Định – Giáo phận Hà Nội

II. Thành phần tham dự
- Cha xứ, Quý Cha, Quý ân nhân, các bạn sinh viên

III.Chương trình cụ thể
- 16h45: - Tập chung
- Ổn định
- Cha phó chia sẻ
- Tập hát
- 17h00: - Thánh lễ
- Tặng quà lưu niệm cho các thành viên trong Hội SVCG ra trường
- Phát biểu
- 18h00: - Kết thúc thánh lễ
- Nghi thức “Sai đi” đối với sinh viên năm cuối

IV. Các công tác chuần bị
- Gửi thông báo tới trưởng (phó) các trường thông báo tới các sinh viên trong nhóm đến tham dự thánh lễ đông đủ
- Trưởng các nhóm lấy danh sách các ban sv ra trường năm 2011
- Ban phụng xắp xếp thời gian tập hát, cử người đọc bài đọc, hát đáp ca, dânng của lễ…
- Ban văn nghệ đời sống nhận danh sách từ các nhóm, chuẩn bị quà tặng các bạn sinh viên ra trường…
- Cử 1 bạn sinh viên đại diện cho các bạn sv ra trường chuẩn bị bài phát biểu .

Nguyện xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng con !

T/M HỘI SVCG NAM ĐỊNH
Trưởng Hội

Jos. Trần Vĩnh Giảng
Tell: 0986566319