Vào ngày 26-01-2011 (tức ngày 23 tháng chạp ?m Lịch) ACE LHV chúng ta sẽ có chương trình tiễn ?ng Táo về Trời cùng với Cha Hưng tại Gx. Nam Hưng, vậy ACE nào có thời gian và điều kiện xin mời đến Gx. Nam Hưng để tiễn ông Táo về trời cùng với Cha xứ và ACE nhà mình, hehe