Có bạn nào biết thông tin về việc thuyên chuyển các linh mục thì cho mọi người cùng biết với nhé. Theo mình được biết thì vào thời điểm hiện tại (tháng 9) đang có một số linh mục đi nhận xú mới ví dụ như Cha giuse Phạm Khắc Thẩm từ GX Hưng Nghĩa đi nhận GX Cát Xuyên còn GX Hưng Nghĩa đón nhận Cha giuse Đỗ văn Thực.
Vậy bạn nào có thông tin chính xác và đầy đủ thì cho mọi người cùng biết nhé.