Hi cả nhà.
Mình tạo ra cái topic này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ lời Chúa ở đây.
Mỗi ngày người đầu tiên và sẽ đưa ra một câu lời Chúa và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về Câu Kinh Thánh đó trong cả ngày,
mong các bạn hưởng ứng.

Bắt đầu từ sáng mai sẽ đưa ra câu đầu tiên. Ai nhanh chân nhất sẽ được Khởi đầu!!!!
cố lên các bạn